Pan Jezus nie czynił uczniów, On czynił uczniów, którzy czynią uczniów.

2 Tes 1,1 : Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i Panu Jezusie Chrystusie

Podobnie robił św. Paweł zgodnie z zasadą dwóch to lepiej niż jeden. Widzimy tam w pozdrowieniu Pawła, Tymoteusza i Sylasa. To ważna obserwacja, Paweł ma zawsze kogoś obok siebie, jakiegoś ucznia, którego uczy jak uczynić innych uczniami. Wskazówka dla nas, zawsze inwestuj w kogoś, bądź z kimś.

2 Tes 1,3 : Bracia, zawsze winniśmy za was Bogu dziękować, co jest rzeczą słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u każdego z was obfituje,

Stajecie się podobni do Jezusa. To brzmi jak definicja tego kim jest uczeń Jezusa. Uczeń Jezusa – ktoś kto żyje jak Jezus i prowadzi innych do takiego życia. W uproszczeniu można powiedzieć, że mamy kochać Boga i ludzi oraz być rybakami ludzi.

2 Tes 1,4-8 : i to tak, że my sami w Kościołach Bożych chlubimy się wami z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Są one zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga; celem jego jest uznanie was za godnych królestwa Bożego, za które też cierpicie. Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa.

Mamy tutaj kilka wzmianek o prześladowaniach. Kiedy właściwe rzeczy się dzieją wokół Ciebie, diabeł będzie właśnie tam celował, będzie atakował Ciebie i to co robisz. Na to musimy być gotowi.

Paweł odpowiada też na pytanie:

Jak możemy pomóc młodym wierzącym prowadzić takie życie jak Jezus?

2 Tes 1,4 : i to tak, że my sami w Kościołach Bożych chlubimy się wami z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie.

Zachęcać ich, nie krytykować, nie popędzać, nie wskazywać braki, ale właśnie zachęcać

2 Tes 1,6-10 : Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Jako karę poniosą oni wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo wyście dali wiarę świadectwu naszemu.

Przypominać o przyszłości. Tutaj usłyszeliśmy takie zdanie: kiedy diabeł przypomina im o ich przeszłości, ty przypominaj im o ich przyszłości. Nawzajem przypominajmy sobie o tym co nas czeka w Chrystusie.

2 Tes 1,11-12 : Dlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn [płynący z] wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa – a wy w Nim – za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

Módl się o nich. Aby imię Jezusa było w nich uwielbione. Nawet jeśli odchodzą, zawsze warto zachęcać i modlić się o nich. Jedną z takich osób był Demas, odszedł od Pawła i wrócił do Tesaloniki.

Na końcu tego krótkiego rozważania zostaliśmy zachęceni do odpowiedzi na kilka pytań i ja też Cię do tego zapraszam:

– Kto to jest uczeń? Jak ty zdefiniujesz tę osobę?

– Kogo znasz, kto się zmaga, kto potrzebuje zachęty?

– Módl się do Boga: Co mam zrobić, żeby zachęcić tę osobę, modlić się o nią, przypomnieć jej o przyszłości?

– Zapisz to, co słyszysz.

– Zapisz to, co chcesz z tym zrobić, może być w formie zdania: Panie, zrobię ….

 

(To są moje notatki z wykładu dotyczącego 2 Tesaloniczan 1, wygłoszonego przez Davida Nelmsa z USA, w czasie konferencji Bold Moves, która odbyła się w Tesalonikach we wrześniu 2019)