Czy chciałbyś rozpoczynać dzień od Słowa Bożego?

Czy chciałbyś przeczytać w ciągu roku
całą jedną ewangelię
i przeżyć każdy dzień z Panem Jezusem?

Czy chciałbyś codziennie
przeczytać komentarz do czytań ewangelii z dnia,
i pogłębić swoją wiarę?

Jeśli tak, to:

Tutaj możesz zapisać się na codzienne emaile

z komentarzem do czytań z dnia

opartych na Ewangeliarzu Współczesnym.

 

 

Autorem „Ewangeliarza Współczesnego” jest Henryk Knapik.
Możesz go zakupić w formie książkowej tutaj.

Zapisując się oświadczasz, że

Oto mój wywiad z autorem, na konferencji dla rodziców w roku wydania „Ewangeliarza” w formie książki (wcześniej to były audycje w radio Emaus).