To jest eksperymentalna strona ewangeliarza, proszę jej na razie nie udostępniać.

Tekst Ewangelii i komentarza

Pytania do refleksji/ dyskusji

Następny fragmentTekst Ewangelii i komentarza:

Marek 1,1-8
((c) Biblia Tysiąclecia)

1 Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. 2 Jak jest napisane u proroka Izajasza:
Oto Ja posyłam wysłańca mego
przed Tobą;
on przygotuje drogę Twoją.
3 Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki!
4 Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. 5 Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy. 6 Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. 7 I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. 8 Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

Komentarz:

Od początku ewangelii Marek przedstawia Jezusa jako głosiciela, herolda Bożej ewangelii. Jako posłaniec lub herold podaje do wiadomości, ogłasza, obwieszcza słowo Boga, Jego plany, zamiary i postanowienia o sposobie uzyskania zbawienia wiecznego. Bóg jest gotów spełnić wszystkie obietnice, jakie dał swojemu ludowi i każdemu człowiekowi. Ewangelia przedstawia to obwieszczenie i poddaje je każdemu człowiekowi pod rozwagę: aby zrozumiał, przemyślał i podjął decyzję właściwą dla wiary. Chodzi o decyzję intelektualną, wolną, chodzi o świadomą decyzję woli.

Prorok Izajasz zapowiadał, że przed przyjściem Syna Bożego zabrzmi głos anioła, Wielkiego Poprzednika: „Przygotujcie drogę Pana, wyrównajcie Jego ścieżki.” Kilka wieków później Zachariasz, ojciec Jana usłyszał od anioła o swoim synu: „wielki on będzie przed Panem. Wielu synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga.[…] aby przysposobić Panu lud w pełni gotowy.” Około trzydzieści lat później proroctwo i zapowiedź wypełniły się. Jan opuścił dom i zamieszkał nad Jordanem.

Jan opuścił dom i zamieszkał nad Jordanem. Judejczycy przez nauczanie Jana zrozumieli, że postępują niezgodnie z Prawem Bożym. Oni grzeszą, czyli błądzą, nie osiągają celu wynikającego z nazywania się dziećmi Boga i ludem Boga. Dlatego potrzebują przemiany, zastanowienia się nad tym do czego ich to doprowadziło.

Muszą zmienić sposób myślenia, muszą się nawrócić, czyli odwrócić od czegoś, by zwrócić się ku czemuś, od obojętności wobec Boga do umiłowania Go, od braku zaufania do zaufania Bogu, od nieposłuszeństwa do posłuszeństwa Bogu.

Muszą na nowo pozwolić Bogu na kierowanie ich życiem przez słowo Boże. Wtedy zobaczą za górami i krętymi ścieżkami życia, swoje jedyne zbawienie, ocalenie, ratunek – Jezusa Chrystusa. Przychodzą do Jana nawet z odległych miejscowości, bo się spodziewają, że znajdą odpowiedzi na pytania, zostaną zachęceni i zmotywowani do dokonania zmian w życiu.

Sposób życia Jana i zadanie jakie otrzymał od Boga upodobniły go do proroka Eliasza. Według proroctw i nauczycieli religijnych oczekiwano w Izraelu, że przed Mesjaszem pojawi się sam Eliasz lub ktoś do niego podobny. Pożywienie Jana było podobne do Eliasza, było pożywieniem ludzi biednych. Strój Jana przypominał ubiór Eliasza i ludzi biednych.

Niewolnik nosił sandały swojego pana. Jan uważa, że jest kimś mniejszym niż sługa, niewolnik. Taka jest bowiem minimalna różnica pomiędzy człowiekiem, a Bogiem.

Poganie pragnący przejść na judaizm musieli nawrócić się i poddać obmyciu, ochrzcić się. Według Żydów to poganie powinni się nawrócić i ochrzcić. Według Jana również Żydzi, potomkowie Abrahama, powinni się nawrócić i ochrzcić.

Wkrótce Jezus opuści Nazaret i uda się nad Jordan na spotkanie z Janem i ludźmi, którzy zaczęli szukać Boga i naprawiać swoje życie. Będą przygotowani do zrozumienia tego, co Jezus im powie i co uczyni oraz będą otwarci do przyjęcia Ducha Świętego.

Pytania do refleksji/ dyskusji

  1. Co dotknęło Cię w tym fragmencie?
  2. Powiedz swoimi słowami do czego Jan Chrzciciel wzywa ludzi?
  3. Powiedz w jakim stopniu udało Ci się odpowiedzieć na to wezwanie?

Następny fragment – Marek 1,14-20