To jest eksperymentalna strona ewangeliarza, proszę jej na razie nie udostępniać.

Tekst Ewangelii i komentarza

Pytania do refleksji/ dyskusji

Następny fragmentTekst Ewangelii i komentarza:

Marek 1,14-20
((c) Biblia Tysiąclecia)

14 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 15 «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
16 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 17 Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». 18 I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
19 Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. 20 Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Komentarz:

Od początku ewangelii Marek przedstawia Jezusa jako herolda Bożej ewangelii. Jako herold podaje do wiadomości, ogłasza, obwieszcza słowo Boga, Jego plany, zamiary i postanowienia o sposobie uzyskania zbawienia wiecznego. Bóg jest gotów spełnić wszystkie obietnice, jakie dał swojemu ludowi.

Po aresztowaniu Jana Chrzciciela Jezus wrócił do Galilei, zamieszkał w Kafarnaum, które wybrał na siedzibę swojej służby. Spotykał jego mieszkańców w synagodze, przy pracy nad brzegiem jeziora i w ich domach. Wzywał do nawrócenia. Nawrócenie w Nowym Testamencie oznacza odwrócenie się od błędnego sposobu myślenia lub złego postępowania. Odnosi się do odwrócenia się od życia obojętnego lub wrogiego wobec Boga. Spośród tak nawróconych ludzi Jezus zaczął wybierać pierwszych uczniów.

Ogłaszał im obwieszczenie o bliskim udostępnieniu zbawienia, bo Mesjasz jest już wśród nich obecny.

W Kafarnaum mieszkali bracia Andrzej i Piotr, uczniowie Jezusa, którzy przyłączyli się do Niego nad Jordanem. O tym, co usłyszeli od Jana na temat Jezusa i co sami sprawdzili, mówili znajomym. Po powrocie do domu prawdopodobnie wiele razy spotykali się z Jezusem, a Jezus poznał ludzi, którym uczniowie opowiedzieli o Nim. Jakub i Jan mogli być właśnie takimi ludźmi, owocem świadectwa Andrzeja i Piotra.

Teraz Jezus wezwał ich do przygotowania się do służby misyjnej, bo sprawdzili się jako uczniowie. Doświadczyli już służby wśród znajomych, teraz będą się uczyli służby wśród nieznajomych. Na jakiś czas będą musieli opuścić rodzinę i pracę. Wyruszą z Jezusem także poza Kafarnaum. Oni poznają lepiej Jezusa, a Jezus rozpozna, czy będą gotowi do jeszcze większego, oddania, jako apostołowie.

Czterej uczniowie stworzyli nad brzegiem Jeziora Galilejskiego środowisko, które stanie się obok Kafarnaum ważnym miejscem gromadzenia się wielu ludzi z Galilei i innych krain. Przybysze zobaczą nie tylko Jezusa, lecz Jego uczniów, będą mogli z nimi rozmawiać i od nich się uczyć.

Uczniowie Jezusa, rybacy, byli przygotowani do wezwania Jezusa i dlatego szybko Mu odpowiedzieli. Mieli sieci i zatrudniali robotników. Porzucili jednak dobrze prosperujące, dające materialne zabezpieczenie, zajęcie i poszli za Jezusem. Jest całkiem prawdopodobne, że potrafili czytać i pisać, dobrze też znali Pismo. Wspólnicy i inni pracownicy, a także krewni mogli zastąpić ich w pracy. Poszli z Jezusem do Kafarnaum.

Tam mogli zobaczyć Dzień Mesjański. Jednego dnia w Kafarnaum miało miejsce wiele wydarzeń.

Pytania do refleksji/ dyskusji

  1. Co dotknęło Cię w tym fragmencie?
  2. Czym jest według Nowego Testamentu nawrócenie?
  3. Powiedz czego uczysz się od pierwszych uczniów Jezusa?

Następny fragment – Marek 1,21-28