Często tłumaczymy naszym znajomym spoza Górnego Śląska, że u nas są nie tylko hałdy i kopalnie

NA CZYM POLEGA NASZ PROJEKT:

Te zagraniczne sprawy pochłaniają nasz czas, ale chcemy też działać w kraju. Ostatnio z grupą przyjaciół zakończyliśmy warsztaty MC2 w naszym domu. Wspieramy się w działaniach ewangelizacyjnych i oczekujemy owoców w postaci małych wspólnot. Widać już kilka zaczątków, możemy powiedzieć że jest ich pięć. To oznacza przynajmniej pięciu liderów, których zachęcamy, pomagamy uczyć się od siebie nawzajem, wspieramy we wzroście ich małych wspólnot i już teraz rozmawiamy o tym, co dalej.

Nie rezygnujemy z promowania programu Wrażliwość Rodzica – czyli jak zbudować trwałe więzi z dziećmi i przekazać im wiarę. W październiku 2019 będziemy prowadzić warsztaty na V Kongresie Nowej Ewangelizacji, liczymy na to, że znajdziemy tam kolejnych chętnych do prowadzenia programu i pomocy rodzicom w przekazywaniu wiary. Dodatkowe informacje o programie znajdują się na stronie Fundamenty Wiary.