MC2 to są warsztaty, które prowadzimy dla wspólnot, których celem jest pomoc w tworzeniu kolejnych wspólnot.

Warsztaty składają się z trzech ścieżek, każda z nich przeznaczona jest dla kogoś innego:

1. Start – dla osób, które już jakiś czas są we wspólnotach, celem jest pomóc im stworzyć kolejne małe wspólnoty.

To jest 9 spotkań dla ugruntowanych w wierze członków wspólnot, którzy:
– chcą nauczyć się różnych metod ewangelizacji,
– być zmotywowanym do ewangelizacji,
– tworzyć nowe, małe wspólnoty.

2. Pomnożenie – dla osób, które dopiero co przyjęły Pana Jezusa, celem jest wzrost w wierze i tworzenie kolejnych małych wspólnot.

To jest 17 spotkań dla członków nowych małych wspólnot, którzy jeszcze nie są ugruntowani w wierze. Chcemy, aby ugruntowali się w swojej wierze i szeroko dzielili się ewangelią ze swoimi znajomymi. Chcemy im pomóc, aby owocem ich ewangelizacji były kolejne małe wspólnoty. Nazywamy to duchowym pomnożeniem wspólnot.

3. Rozwój liderów – dla prowadzących nowe małe wspólnoty, celem jest wspólne dochodzenie do dojrzałości w Chrystusie oraz troska o jakość i pomnożenie nowych wspólnot.

To jest kilkadziesiąt spotkań dla liderów nowych małych wspólnot. Kiedy ktoś zostaje liderem małej wspólnoty jest teraz odpowiedzialny za innych, nie tylko za siebie. Musi się tego nauczyć, najlepiej wspólnie z innymi liderami, znajdującymi się w podobnej sytuacji.

Skrót MC2 (czytaj: MC kwadrat) pochodzi od języka angielskiego, w którym warsztaty te nazywają się Multiplying Church Communities.

Konspekty do spotkań MC2 w języku polskim i innych możesz znaleźć tutaj.