„Wskazano ci, człowiecze, co dobre i czego Jahwe żąda od ciebie: jedynie, byś strzegł sprawiedliwości, ukochał miłosierdzie i żył w pokorze wobec Boga swego.” Ks. Micheasza 6,8 (Biblia Poznańska)

Te słowa po prostu nie uderzyły. 😲 Kontekst tego wersetu: Bóg przez proroka Micheasza mówi Izraelitom, co Mu się nie podoba w ich postępowaniu. Pokazuje im jak wykorzystują siebie nawzajem, oszukują się itp. A oni w odpowiedzi na zarzuty Boga zastanawiają się, co teraz mają zrobić. Jakie ofiary złożyć, żeby Go przebłagać i w końcu myśl właśnie ta: strzec sprawiedliwości, być miłosiernym i pokornym.

Bogu nie zależy na religijności polegającej na wypełnianiu pewnych obrzędów, odhaczaniu ich. Bogu zależy na postawie naszego serca.

🌹Co to znaczy strzec sprawiedliwości? Sprawiedliwość w Starym. Testamencie nie oznacza wszystkim równo, oznacza dotrzymywanie obietnicy. Bóg jest sprawiedliwy tzn. robi to, co obiecał i tego też oczekuję od ludzi. Oczekuje, że będą wypełniali swoje zobowiązania, dotrzymywali obietnic.

🌹Miłosierdzie to dobroć i współczucie aktywnie okazywane osobie w potrzebie. Ukochać miłosierdzie, czyli być współczującym, życzliwym, troskliwym chętnym do pomocy. Myśleć o innych, zauważać ich potrzeby i po prostu pomagać.

🌹Pokora wobec Boga to świadomość tego, że On jest Panem, Wszechmocnym Stwórcą, a ja jestem Jego dziełem, to świadomość własnej ograniczoności, postawienie siebie we właściwej pozycji wobec Boga.

Tego Bóg oczekiwał od Izraelitów w czasach Micheasza i wydaje się, że tego też oczekuje od nas dzisiaj. Czy to zbyt wiele?
Jak wyglądałby nasz świat, gdyby ludzie stosowali to w praktyce?
Co mogę zrobić, żeby wprowadzić te słowa w czyn?


Dziękuję Bogu za to, że zwrócił moją uwagę na te słowa. Proszę Go o to, żeby pomógł mi żyć zgodnie z nimi: żebym dotrzymywała obietnic, dostrzegła ludzi w potrzebie i miała świadomość swojej słabości i ograniczeń.
Napisz, czego Bóg uczył Cię w tym tygodniu lub werset, który Cię poruszył.
Ania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.