Twoje słowo jest lampą dla moich stóp
i światłem na mojej ścieżce (Ps 119,105)

Ten fragment pokazuje jak ważną rolę Słowo Boże może pełnić w naszym życiu i życiu naszych rodzin.

Poruszanie się w ciemności może prowadzić do upadku i zgubienia się,
a poruszanie się w świetle do rozważnych decyzji i osiągnięcia celu.

Przygotowujemy nowy projekt na ten czas Wielkiego Postu, prosimy o odpowiedź na to jedno pytanie. Wspólnie rozświetlmy lampę Słowa Bożego!

Dziękujemy Ania i PiotrW