Role kobiet bardzo zmieniły się we współczesnym świecie.

Pomóżmy kobietom dzisiaj wykorzystać ich potencjał w Kościele do ewangelizacji.

Ania wraz z kilkoma kobietami rozpoczęła misję ewangelizacji i mobilizacji kobiet od pokazu filmu Maria Magdalena w Gliwicach. Duża frekwencja pokazała jak to jest ważne.

Okresowe spotkania Gliwickiego Forum Kobiet przyciągały kobiety nie tylko atrakcyjną formą i tematyką. Ważną rolę odgrywała zachęta do dzielenia się swoją wiarą z innymi, świadectwa i poznanie innych osób myślących tak samo.

Okresowe spotkania Gliwickiego Forum Kobiet przyciągały kobiety nie tylko atrakcyjną formą i tematyką. Ważną rolę odgrywała zachęta do dzielenia się swoją wiarą z innymi, świadectwa i poznanie innych osób myślących tak samo.Do tego doszły jeszcze jesienne wyjazdy weekendowe. Tematem tego wyjazdu było to, jak w prosty sposób czytać i stosować Pismo święte z przyjaciółmi, aby przyprowadzić ich do Chrystusa. Tydzień później jedna z pań rozpoczęła w pracy grupkę biblijną dla swoich koleżanek.

To jak ważne jest dzielenie się ewangelią z innymi oraz zasadę duchowego pomnożenia pokazuje to zdjęcie. To Jagoda (pierwsza z prawej) kiedyś podzieliła się ewangelią z Dorotą, następnie Dorota z Anią. A kilka pań z poprzedniego zdjęcia usłyszało ewangelię od Ani.Dzień kobiet? Oczywiście można go obchodzić inaczej niż kiedyś. Zachęta do życia zgodnie ze Słowem Bożym, dyskusja, dobre ciasto, muzyka. Takie spotkania mobilizują kobiety to głębszej więzi z Bogiem, do modlitwy i ewangelizacji tych, którzy Go jeszcze nie znają.