Gdzie się schowasz
gdy się boisz?
Jak znaleźć w Bogu
bezpieczne schronienie
dla całej rodziny.

W tym nagraniu dowiesz się:

– Co Pan Jezus radził, jak radzić sobie z lękiem i niepewnością,
– Jak zbudować w rodzinie trwały fundament w niestabilnych czasach,
– Jak osiągnąć pokój serca, którym będę zarażać innych.

Spotkanie poprowadzili Ania i Piotr Werwińscy, rodzice 4 dzieci, liderzy programu dla rodziców – DOM mocnych więzi, czyli jak zbudować trwałe więzi z dziećmi i przekazać im wiarę.

Inspiracja do rozmów z dziećmi z książki „Bezpieczna kryjówka” Corrie ten Boom

1.

Bóg rządzi wszystkim, nawet tym, co wydaje nam się bezsensowne i okrutne.

Razem z dziećmi sporządźcie listę swoich najtrudniejszych problemów. Może ona być w formie pytań, np: Dlaczego dzieci giną na wojnie?

Następnie powierzcie te problemy Bogu w modlitwie:

Panie – ja nie znam odpowiedzi na te pytania, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Ty je znasz i dlatego proszę wskaż mi je gdy stanę się dostatecznie mądry, silny i kochający.

(Kiedy odpowiedzi się pojawią, możecie je spisać. Warto dodać datę pojawienia się odpowiedzi.)

2.

Bóg łaskawie zaspokaja nasze potrzeby.

Wraz z nieszczęściami i trudnościami udziela siły do ich pokonania. Ale musimy chcieć to dostrzec i zaufać Mu. Zróbcie listę 10 spraw, które są przedmiotem waszej troski i niepokoju.

Zadajcie sobie pytanie, które z nich rozwiązujecie sami, nie korzystając z Bożej pomocy? Jak można to zmienić.

3.

Bóg pragnie, żebyśmy Mu dziękowali. nasza wdzięczność w tajemniczy sposób pozwala Mu udzielać nam błogosławieństwa.

Wymieńcie 5 spraw z ostatniego tygodnia, za które potraficie podziękować Bogu, podziękujcie Mu w modlitwie.

Napiszcie 5 rzeczy, za które zdecydowanie nie potraficie być Mu wdzięczni. Spróbujcie podziękować za nie, nawet wbrew sobie. Pozwólcie w ten sposób Bogu zmienić twoją postawę. Wtedy też zmieni twoją rzeczywistość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.