Lepsze bo prostsze – warsztaty MC2 w Bułgarii

Bułgaria to jest niewielki bałkański kraj, prawosławny. Przez kilka wieków był pod Turecką władzą. Odkąd Rosja ich wyzwoliła – są jej wdzięczni. Ciągle tu czuć wpływy tureckie, nie tylko w kuchni, ale także w religii. Jest tam wielu muzułmanów. Jest to najuboższy kraj w UE. Przyjazny turystom. Duża różnorodność. Pomagamy …