Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie zatem i uczyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Są to ostatnie słowa Pana Jezusa, które znajdujemy w Ewangelii św. Mateusza 28,18-20. Często nazywane są Wielkim Nakazem Misyjnym.

To, jak realizujemy to polecenie, można przeczytać zakładce Aktualne Projekty.

Chciałbym zwrócić uwagę na kilka aspektów tego nakazu:

Idźcie – Pan Jezus wzywa nas, żebyśmy aktywnie wychodzili do innych, nie czekali aż oni do nas przyjdą.

Uczyńcie uczniami, uczcie je zachowywać wszystko – te słowa Pan Jezus wypowiada do swoich uczniów, nie wzywa ich tylko do tego, żeby się uczyli od Niego. Wzywa ich do czegoś więcej: żeby to wszystko, czego się od Niego nauczyli przekazywali też innym, a tamci z kolei następnym. Często ten proces nazywamy duchowym pomnożeniem.

Wszystko, wszelkie – ten przymiotnik pokazuje zakres tego zadania: wszelka władza, wszystkie narody, wszystko co wam przykazałem, po wszystkie dni. To jest ogromne zadanie, którego nikt nie jest w stanie wykonać sam. Pan Jezus jest ze swoimi uczniami także dzisiaj, wspiera w wypełnieniu tego nakazu, a nas wszystkich Jego uczniów wzywa do wspólnego wypełnienia tego zadania.

 

Co robimy:

Pomagamy uaktywnić we wspólnotach ewangelizację.
Często ewangelią dzieli się jedynie jakaś część wspólnoty, reszta osób tylko zaprasza na spotkania ewangelizacyjne lub pozostaje bierna. Traktowana jest jako trudny obowiązek, a nie jak niesamowity przywilej. A gdyby to zmienić i ewangelizacja byłaby pasją wszystkich wierzących. Co by było, gdyby codziennie, wszyscy ogłaszali przesłanie ewangelii, we wszystkich miejscach: w pracy, w szkołach, na uczelniach, w środkach transportu, w miejscach, gdzie ludzie spędzają czas wolny, w naszych domach, w rozmowach z sąsiadami, …
Wtedy też bylibyśmy wierni Chrystusowi, który powiedział: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię, a nie powiedział: Czekajcie, aż cały świat przyjdzie do was!

Taką ewangelizację, której owocem będą kolejne wspólnoty.
Często we wspólnotach nie zadajemy pytania: Do czego ma prowadzić ewangelizacja? Dlatego mamy z nią problem: z jednej strony wiemy, że powinniśmy ewangelizować, z drugiej strony ponieważ nie zawsze jest to łatwe to rezygnujemy, zajmujemy się czymś innym, często skierowanym do wewnątrz wspólnoty. Gdyby oczekiwanym rezultatem istnienia wspólnoty były kolejne wspólnoty, które docierają  z miłością Chrystusa do ludzi, do których nikt nie dociera, wtedy ewangelizacja miała by czytelne miejsce w życiu wspólnoty. Byłaby motorem działania, który pomaga poukładać priorytety.
Często nie zauważamy wokół siebie wielu ludzi, którzy nie tylko nie znają Chrystusa, ale też nie znają nikogo, kto mógłby im o Nim powiedzieć.  Kolejne aktywne w ewangelizacji wspólnoty w takich miejscach wypełniłyby tę lukę.

W jaki sposób to robimy:

Dzielimy się wizją: 1 na 1000. Jedna wspólnota na tysiąc mieszkańców. Dzięki temu każdy człowiek będzie znał kogoś wierzącego i miał okazję do duchowego wzrostu.

Oferujemy praktyczną pomoc w uaktywnieniu wszystkich wierzących do ewangelizacji. Prowadzimy warsztaty MC2, których celem jest pomóc wspólnotom pomnażać się duchowo, czyli tworzyć nowe wspólnoty.

Ta wizja może być zrealizowana w naszym pokoleniu tylko dzięki duchowemu pomnożeniu wspólnot i liderów. Dlatego pomagamy liderom i wspólnotom poprzez wspólne planowanie strategiczne i coaching.

Nikt nie jest w stanie zrealizować tej wizji sam. Dlatego szeroko zapraszamy do współpracy innych i budujemy partnerstwa.

Działamy w ramach Ruchu Mt28 w kilku krajach Europy Środkowej i na Śląsku, gdzie mieszkamy.

O projektach, w które jesteśmy aktualnie zaangażowani można przeczytać w zakładce Aktualne projekty.